Hakk

'Sizin Şiirleriniz' forumunda Türker tarafından 27 Eyl 2016 tarihinde açılan konu

 1. Türker

  Türker Gayretli Üye Üye

  Hakk

  Mûsâ ateş görmüş idi
  Tur Dağı'na varmış idi
  Hakk sedâsı duymuş idi
  Yüreğimde duyamam mı

  Hiçlik iken lâmekânda
  Evvel Âhir bir zamanda
  Kün deyince her mekânda
  Zâhir olup konamam mı

  Seyreyledik dünü, günü
  Şol Firdevs'te Hakk bülbülü
  Tenim rûhumun düldülü
  Kırbaç vurup süremem mi

  İlmi gizlenmiştir rûhun
  Aklını zorlar gürûhun
  Tevhiddir gemisi Nûh'un
  Kulaç atıp varamam mı

  Tekkelerde, dergâhlarda
  Arar dururlar Allah'ı
  Bulunamayan ilâhı
  Yüreğimde bulamam mı

  Ruhban, imam bilmem dostum
  Aracısız kulluk kastım
  Müşrikle sohbeti kestim
  Tevhîdi savunamam mı

  Ne gerek var Kur'an varken
  Şeyhe, şıha, evliyâya
  Tevhid ırmağı taşarken
  Aşk suyunda yüzemem mi

  Su olduk da düştük arka
  Nazar ettik garba, şarka
  Ahdeyledik Tur'da kırka
  Çalı olup yanamam mı

  Aşk odunu yakar idik
  Coşup halka akar idik
  Şaşırıp da bakar idik
  Aşkı Hakk'ta göremem mi

  Kün deyince O yaradan
  Benlik çekilsin aradan
  Bak Biz'i izle oradan
  Uzağı tez edemem mi

  Hem alevde, hem de korda
  Hem rahatta, hem de darda
  Hem güneşte, hem de karda
  Varlığını göremem mi

  Rabb'in vahdet gölündeyiz
  Fenâfillah günündeyiz
  Melâmî menhecindeyiz
  Hakk yolda yürüyemem mi

  Sır şarabı sızar durur
  Derimiz dünyâda erir
  Ruh kendine kaftan alır
  Cehennemi göremem mi

  Âşık kulun kelâm etti
  Müminlere selâm etti
  Doğum günü kıyâm etti
  Çok kez gelip gidemem mi


  Türker
  5 Ağustos 2015
   
 2. Türker

  Türker Gayretli Üye Üye

  Sabah salâtında yârimi gördüm
  Sanki çerağlı kandilin içinde
  Leyla'm yaklaştı da mecnûna döndüm
  Zâhir olur her dem farklı biçimde

  Esrük olup Hû çektim gördüm göreli
  Sormayın sakın sevdiğin nereli
  Zamansız mekânsız yurda konalı
  Nereye gidersem Leyla'm peşimde

  Bilmem ki uslu mu deli miyim ben
  Yükselen sözlerin dalı mıyım ben
  Sâki sundu şarabı dolu muyum ben
  Alnım secdede sabahın beşinde

  Soyunduk benlikten bizliğe erdik
  Âmâlara sır perdesini gerdik
  Gönül gözlerine sevdâyı serdik
  Aşk yağmuru gözlerimin yaşında

  Aynaya bakınca öldür kendini
  Bize sevdâlıysan gömdür kendini
  Nefsin ateştedir söndür kendini
  Vahdeti gözet sen her bir işinde


  Türker
  20 Ağustos 2015
   
 3. Türker

  Türker Gayretli Üye Üye

  Bu dünyâ fânî duraktır
  Yolculara bir uğraktır
  Âdem'in özü topraktır
  Yoğurdum insan eyledim

  Hayy meclîsi yakın imiş
  Gönül köşkü barkım imiş
  Ruh üflenmek farkım imiş
  İnsana inzâl eyledim

  Geldim cihânı gezmeye
  Hakk'a övgüler yazmaya
  Aşkla tutuldum cezbeye
  Nâmımı mecnûn eyledim

  Kuvve oldum bedenlendim
  Havle oldum ivmelendim
  Pervâne oldum dönendim
  Kendimi tavâf eyledim

  Vav oldum da ettim secde
  Lâmekânda geldim vecde
  Olgunlaştım yandım sacda
  Piştim tekâmül eyledim

  Şol göklerde ne ararsın
  Boşa gözünü yorarsın
  Sen Allah'ı ne sanırsın
  İsmimi Karîb eyledim

  Polen çiçeğin içinde
  Çiçek aşk görür düşünde
  El Vedûd vuslat peşinde
  Cân ile cânân eyledim

  El Evvel'im El Âhir'im
  El Bâtın'ım Ez Zâhir'im
  Hem Zühre'yim hem Tâhir'im
  Âşıkla mâşuk eyledim

  Bir vakit kandilde durdum
  Aşk oduyla yanan kordum
  An geldi güneşten koptum
  Soğudum dünyâ eyledim

  Hakk'tan özge ilah yoktur
  Aynada gördüğün Hakk'tır
  Şâhid ol mevcûdat tektir
  Gönlümü kıble eyledim

  Tabiatta hep denendik
  Ayıklandık da elendik
  Kemiğe tene belendik
  Vücûdu mesken eyledim

  Kargaşa çıktı bir zaman
  Mûdil sıfatım pek yaman
  Hür irâde verdiğim an
  Zıt kutuplar vâr eyledim

  Biz yazarız biz bozarız
  Vahdet gölünde yüzeriz
  Hakk'a methiye düzeriz
  Hamd-u senâlar eyledim

  Tâkip eyle izlerimden
  Gel öğüt al sözlerimden
  Perde kalksın gözlerinden
  Sırrı âşikâr eyledim


  Türker
  18 Aralık 2015
   
 4. Türker

  Türker Gayretli Üye Üye

  Kulların oruç tutarmış
  Hûrîleri görmek için
  Köşk için namaz kılarmış
  Ben bu kullara gülerim

  Hûrî yolu gözlemem ben
  Senden gayrı özlemem ben
  İsmin hâriç sözlemem ben
  Aşkın için zikrederim

  Kadehler versen altından
  Irmak akıtsan altımdan
  İpek dokunsa örtümden
  Ben yine seni seçerim

  Atlastan döşekler varmış
  İnciden uşaklar varmış
  İpekten kuşaklar varmış
  Ben o cennetten göçerim

  Hak rızâsıdır amacım
  Sensin yüreğimde sancım
  Tenim acunda kirâcın
  Kovsan da sana uçarım

  Zincirle kapın kitlesen
  El ayağım mühürlesen
  Beni ıraklara sürsen
  Ben yine sana kaçarım

  Kulların girsin cennete
  Doysunlar mülke ziynete
  Özüm uzak bu tıynete
  Yalnız seni arzularım

  İpeklere belensinler
  Üzüm hurmalar yesinler
  Zevkle coşup eğlensinler
  Ben bu kullardan bîzârım

  Derler münkirsin kâfirsin
  Cenneti mi beğenmezsin
  Bunlar beni nerden bilsin
  Aşk odunda âh-u zârım

  Bir kere görsem yüzünü
  Hasretle yaktın közümü
  Ağlattın iki gözümü
  Görene dek sitemkârım

  Yağdım şimşek boran oldum
  Gâh koşan gâh duran oldum
  Bunu hayra yoran oldum
  Aşkla esen rûzigârım

  Minnet etmem pâdişâha
  Yüz vermem şeyhlere şâha
  Nice putlar vardır daha
  Ben bu putlardan uzağım


  Türker
  19 Aralık 2015
   
 5. Türker

  Türker Gayretli Üye Üye

  Aşk şarabın kana kana içerim
  Kanatlanıp sonsuz yurda göçerim
  Dört kapıdan destur alıp geçerim
  Sözüm ulak olsun sâdık kullara

  Yalınsak gibi dağlarda dolaştım
  Nefsime saldırdım Hakk'la barıştım
  Mevcûdâtın birliğine eriştim
  Damla idim kavuştum ummanlara

  Bedensiz bir yurtta koştuk serâba
  İnfilâk eyledik vardık turâba
  Ayağa kalktık da baktık Çalab'a
  İsim verdik bilcümle eşyâlara

  Göğeldim de demir dağlara uçtum
  Erittim demiri kılıca saçtım
  Münkîri müminden böylece seçtim
  Turnam haber üleş uzak yollara

  Odum yanar tüter Hakk obasında
  Rûhum vücut giymiş her defâsında
  Gözüm yoktur acunun libasında
  Özüm yağmur olsun cennet bağlara

  Kazırgan alev alev yanar iken
  Müşrik ağu içip derman sanırken
  İblis günâhını nefse banarken
  Közüm tamu olsun kâfir kullara

  Dinsiz mezhebsize çıksa adımız
  Yobaz softa dağıtsa kervânımız
  Kara çalsalar da aktır alnımız
  Ölen ölür selâm olsun sağlara

  Yârin dudağından öpsem kime ne
  Aşkın hırkasını giysem kime ne
  Günahkâr mı oldum bundan sana ne
  Sevgi tapınaktır âşık kullara

  Ünüm dillenir Oğuz ellerinde
  Yılkı atlar koşturur çöllerinde
  Sadak var yiğitlerin bellerinde
  Selâm olsun şölenlere toylara

  Biz de bu dünyâya geldik gideriz
  Gâh mestâne gâh divâne gezeriz
  Îmân eleğinde ihlas süzeriz
  Hak yüzün göstersin mümin kullara


  Türker
  28 Eylül 2015
   
 6. Türker

  Türker Gayretli Üye Üye

  Haviye alevine çile ektim
  Göğsüme tırmanır aşkın ateşi
  Hutame'ye vardım sütunlar diktim
  Müntekim'in kendini sınayışı

  On dört milyar yıldır aşkla döneriz
  Tevhid bülbülüyüz durmaz öteriz
  Lahut âleminde bâde içeriz
  Nere baksam O'nun gizli bakışı

  Abdal sofrasında lokmam hazırdır
  Berzah sarayında tahtım esirdir
  Bize öldü demek elbet kusurdur
  Haktır rûhumun uçmağa varışı

  Ey ârifler bu yol yedi duraklı
  Her durağa bir muvahhid gerekli
  Gökten iner üçer dörder kanatlı
  Akabe dediğin dünyâ yokuşu

  Hudutsuz sevdâmın sonsuz fevkinde
  Erenler kelâmlarımın farkında
  Cennetten kovulduk ana rahminde
  Kıyâmettir her bebeğin doğuşu

  Âdem Havva veyâ Törüngey Ece
  Tevbedir dillerindeki tek hece
  Cevâbı esrârengiz bir bilmece
  Çözenlerin arafta bekleyişi

  Gül bülbüle eder nazı niyazı
  Bülbül zikir çeker çınlar avazı
  Levh-i mahfuzdaki mukadder yazı
  Uğraşsa da aslâ silemez kişi

  Allah'ı Kâbe'de arama sakın
  Hak sana şah damarından da yakın
  O'nu uzak bilmek en büyük yükün
  Budur mümin kulun aşka erişi

  Kâlû belâ işittim bu yola girdim
  Bezm-i Elest'te ben ikrârı verdim
  Kün deyince Allah vücûda vardım
  Toprağın asırlarca evrilişi

  Ol deyince olduranın aşkına
  Gözyaşlarım döndü sele taşkına
  Hû diyelim haydi Allah aşkına
  El Ehad'ın yoktur benzeri eşi


  Türker
  23 Ağustos 2015
   
 7. Türker

  Türker Gayretli Üye Üye