Adalet Meslek Elemanı hakkında bilgiler

'Meslek Tanıtımları' forumunda 3.Tekil tarafından 10 Eyl 2016 tarihinde açılan konu

 1. 3.Tekil

  3.Tekil Üye Üye

  TANIM

  Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

  A- GÖREVLER

  - Vatandaşların başvurularını kaydeder,
  - Bu başvuruları mahkemelere iletir,
  - Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler,
  - Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür,
  - İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Dosya ve evrak,
  - Yazı makinesi,
  - Kırtasiye araç ve gereçleri,
  - Bilgisayar,
  - Faks.

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Adalet meslek elemanı olmak isteyenlerin;
  - Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili,
  - Türkçeyi iyi kullanan,
  - Titiz, dikkatli çalışan,
  - Sorumluluk duygusuna sahip
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Genellikle büro tipi kapalı alanlarda oturarak çalışırlar. Arşivlerdeki dosya ve evraklarla çalıştıkları zaman ortam biraz tozludur.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi aşağıdaki meslek yüksekokullarının Adalet bölümlerinde verilmektedir.

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Türkçe,
  - Kompozisyon.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerinin Adalet, Zabıt Katipliği bölümlerinden mezun olanlar “Adalet ve Adalet Meslek Yüksekokulu” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.

  Eğitim Adalet Meslek Yüksekokullarında öğrencilere, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilgisi, Hukuk Bilgisi, Hukuk Usulü Bilgisi, Ceza ve Ceza Usulü Bilgisi, İcra İflas Bilgisi, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Mali Mevzuat, Hukuk Dili, Adli Tıp İnfaz Bilgisi, Kalem Mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, Daktilografi, Türkçe, Yabancı Dil, Muhasebe, İşletme Yönetimi, Arşiv ve Dosyalama Teknikleri gibi teorik ve uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır.
  Dört yarı yıldan oluşan eğitim programı ektedir.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Adalet Ön Lisans Diploması ve “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir.

  E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


  Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt katipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.


  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilme olanağı mevcuttur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi imkanından faydalanabilirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Eğitim sonrası elde edilecek kazanç oranı bulduğu işe yönelik olarak değişmektedir. Kamu kurumlarında çalışanların kazançları 657 sayılı kanuna göredir. Özel kuruluşlarda ise asgari ücretin üç katına kadar gelir elde edebilirler.

  G- MESLEKTE İLERLEME

  Adalet meslek elemanları mahkemelerde ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilirler.
  Özel kuruluşlarda ise mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere getirilmektedirler.
  “Adalet Meslek Elemanı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Hukuk alanlarındaki dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler

  BENZER MESLEKLER

  - Mahalli idareler elemanı.

  I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Meslek elemanları,
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu ÖSYM 2005,
  - Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),
  - Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
  - MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

  İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili eğitim kurumları,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.